Boka personlig rekryteringagent - Hapio

Boka personlig rekryteringagent

RecNet är ett rekryteringsföretag som arbetar med förmedling av personal i form av insamlingar av CV, de skapar genom detta möjligheter till arbetsintervjuer. Tjänsterna är specialanpassade utifrån arbetsgivarens behov och kan på det viset hitta lösningar som andra rekryteringsföretag inte kan.

Vi på Hapio har tillsammans med RecNet arbetat fram ett bokningssystem för att kunden på ett enkelt sätt ska kunna boka en personlig rekryteringsagent. Genom att koppla på ett specialanpassat bokningssystem underlättar vi de arbetsredskap som företaget arbetar med idag. Detta genom en kundanpassad administrationspanel för de rekryteringsagenter som utför sitt arbete i systemet.

RecNet är ett av våra första projekt på Hapio där vi såg nyttan av att kunna specialanpassa ett bokningssystem utefter kundens behov utan att flertalet system skulle behöva byggas ihop. Det system vi har byggt integrerar nu med RecNets redan befintliga system, vilket medför att administratörerna på RecNet fortfarande kan arbeta sig samman i ett gemensamt bokningssystem som är anpassat utefter verksamheten och vad de själva efterfrågat.

Framtidssäkert bokningssystem för alla plattformar.