Hapio Logo

Bokningssystem för

Ett flexibelt bokningssystem som med ett kraftfullt API kan integrera med alla typer av system.

Vad jag kan göra

Flexibelt

Tack vare Hapios uppbyggnad kan vi anpassa funktionalitet och design efter syfte och behov.

API – baserat

Möjliggör kopplingar till andra system, såsom ekonomi eller kundhantering.

Support

Vi arbetar nära våra kunder, med avstämningar och personlig kontakt. Både under och efter projektet.

Svensktillverkat

Förutom fördelarna med den geografiska närheten och språket så har också Hapio förståelse för den svenska marknaden och dess krav.

Vår arbetsmodell för ett lyckat projekt.

Genom att lyssna in kundens behov samt genomföra en förstudie säkerställer vi att kunden och vi har samma förväntningar på resultatet. Projekten kan variera i storlek men vi arbetar oavsett omfattning enligt samma arbetsmodell.

Läs mer

Framtidssäkert, effektivt och flexibelt med API-baserad Headless.

Att åstadkomma alla de kopplingar som behövs för att utveckla ett befintligt system kan bli både komplicerat och resurskrävande. Bättre då att börja bygga nytt på en flexibel och framtidssäker grund, som inte målar in dig i ett hörn.

GET v2/time-slots

curl https://hapio.se/api/v2/time-slots?
from=2024-07-13&to=2024-07-14 \
    -H 'Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN' \
    -H 'Content-Type: application/json'