Hapio Logo

Om Hapio

Hur och varför Hapio kom till.

Om Hapio

Bokningssystem – ett ord som genast för tanken till branscher som hotell, frisörer och liknande. Och självklart stämmer det, eftersom det ofta handlar om att hantera just tidsbokningar av olika slag. Det är en grundläggande funktion som på något sätt ingår i alla bokningssystem. Men rätt utformat kan ett bokningssystem vara så mycket mer och göra nytta på många sätt som kanske inte är uppenbara från början.

Så gick tankarna hos oss i mitten av tiotalet. Och vi, Viström, är ett digitalt utvecklingsföretag som förutom traditionella webblösningar redan då arbetade mycket med e-handelsprojekt och integration med affärssystem.

Kundernas behov blev med tiden allt tydligare. Att hitta ett färdigt bokningssystem som passade behoven någorlunda var svårt för de flesta. De som ändå lyckades hade i hög grad tvingats anpassa sin verksamhet till systemet, istället för tvärtom. Vi fick allt fler förfrågningar kring bokningssystem och såg snart hur vi kunde förvandla problem till möjligheter. Det måste vara möjligt att skapa något nytt och bättre genom att dra nytta av vårt kunnande inom design, UX, systemutveckling och integration – kunskaper som skrämmande ofta saknades hos de leverantörer som bara arbetade med bokningssystem.

Under 2017 valde vi därför att fokusera våra resurser på just bokning och tidshantering. Resultatet blev det moduluppbyggda API-baserade systemet Hapio, som med stor flexibilitet gör det möjligt att möta branschunika funktionskrav och varumärkesstärkande designönskemål på ett kostnadseffektivt sätt utan att behöva uppfinna hjulet på nytt varje gång.

I alla Hapioprojekt arbetar vi nära våra kunder och går igenom verksamheten från grunden för att säkerställa att rätt insatser görs på rätt ställe. Det är ett upplägg som skapar förutsättningar för en genomtänkt och stabil slutprodukt, som dessutom enkelt kan kompletteras med ny funktionalitet när nya behov dyker upp. 

Idag är vi sju medarbetare som arbetar med att hela tiden utveckla Hapiosystemet mot nya höjder – ständigt ännu mer kompetent, ännu mer flexibelt. Vår långsiktiga ambition är att bli den ledande aktören inom segmentet genom att se till att våra kunder inte saknar något, vare sig det gäller systemegenskaper eller support.