Hapio Logo

FAQ

Frågor och svar om vårt bokningssystem Hapio.

Eftersom nästan alla uppdrag ser olika ut, varierar även kostnaden beroende på funktionstillägg och omfattning . Vi har i regel en uppstartskostnad för justeringar och funktionstillägg, samt en löpande kostnad för drift och uppdateringar, den löpande månadskostnaden varierar beroende på projektets omfattning med antal integrationer osv.

När vi lyssnat in era behov genomför vi projektering (kostnadsuppskattning) där vi tar hänsyn till hur många funktionstillägg och design-anpassningar vi behöver göra för ert projekt. Därefter genomför vi första steget i utvecklingsprocessen, nämligen förstudien. Förstudien kan enklast liknas vid en ritning, tillsammans med er designar vi och gör en kravspecifikation. Därefter är det bara att påbörja utvecklingen. Detta arbetssätt borgar för en bra slutprodukt som speglar allas förväntningar. 

Då finns vi alltid nära till hands om nya behov eller frågor uppstår. Vi arbetar återkommande med i stort sett alla våra kunder. 

Våra kunder vet oftast vilket behov de har, hur det sedan ska lösas är upp till oss. I samband med förstudien tar vi fram hur det tekniskt ska fungera, då har man helt enkelt en kravspecifikation efter det. 

Hapio är inte branschstyrt utan behovsstyrt, om ni behöver hantera bokningar så finns vi där för stora såväl som mindre organisationer. Hapio passar bäst för dem som behöver kunna anpassa bokningsprocessen eller där man inte ryms i de färdiga bokningssystem som marknaden har att erbjuda.

Ja absolut, här hittar ni dokumentationen. Sen är ni välkomna att kontakta oss så hjälper vi er vidare.