Hapio Logo

FAQ

Frågor och svar om vårt bokningssystem Hapio.

Eftersom nästan alla uppdrag ser lite olika ut, är också priset varierande beroende på anpassningar. Vanligtvis har vi en uppstartskostnad för justeringar och anpassning, samt en löpande kostnad för drift och uppdateringar, den löpande månadskostnaden varierar beroende på projektets omfattning med antal integrationer osv.

När vi lyssnat in era behov genomför vi projektering (kostnadsuppskattning) där vi tar hänsyn till hur många anpassningar vi behöver göra för ert projekt. Därefter genomför vi första steget av utvecklingen, något som vi kallar för förstudie, här gör vi en ”ritning” över ert Hapio. Sen är det bara att utveckla. Detta arbetssätt borgar för en bra slutprodukt som speglar allas förväntningar. 

Då finns vi alltid nära till hands om nya behov eller frågor uppstår. Vi arbetar återkommande med i stort sett alla våra kunder. 

Våra kunder vet oftast vilket behov de har, hur det sedan ska lösas är upp till oss. I samband med förstudien tar vi fram hur det tekniskt ska fungera, då har man helt enkelt en kravspecifikation efter det. 

Hapio är inte branschstyrt utan behovsstyrt, om ni har ett behov av att hantera bokningar så finns vi där. Hapio passar bäst för de som vill kunna anpassa bokningsprocessen eller där man inte ryms i de färdiga bokningssystem som finns på marknaden.