Hapio Logo

Euro Maint – Boka service av tåg

Företagsfakta

Lanserades:2020-10-15
Projektansvarig:Jonatan Viström
Bransch:Transportmedel
Webbplatseuromaint.se

Hur Euro Maint använder Hapio för att effektivisera sina proccesser

Euro Maint Rail har fokus på transportteknologi och erbjuder många högkvalitativa och långsiktiga lösningar inom den spårbundna trafiken. Euro Maint Rail efterfrågade och var i behov av ett bokningssystem som effektivt och enkelt kunde boka service för sina kunder, som är tågbolagen, exempelvis SJ, Green cargo mf.l.

Utmaningen

Vi på Hapio har utvecklat och arbetat fram ett bokningssystem åt transportföretaget Euro Maint Rail. Ett mycket spännande projekt som möjliggjort och förenklat processen i att boka tid för svarvning, reparation samt underhåll av lok och vagnar. Denna bokningsfunktion underlättar bokningsprocessen för Euro Maints kunder, men framförallt kommer den underlätta den administrativa bördan. Utöver en välarbetat kundbokningsprocess och verkstadsdel hanterar systemet även de krav och funktioner som krävs i den precisionsbransch som Euro Maint Rail verkar i.

Resultatet

Detta skrivs ungefär ett år efter att vi lanserade Hapio, systemet har fungerat bra och bidragit till att Euromaints kunder fått en förenklad beställningsprocess. Men framförallt har det inneburit en förenkling för Euromaint själva i sin administration, överblick av verksamheten samt spårbarhet i en bransch där säkerhet är högt prioriterad.

Servicen utförs hos Euro Maints tågserviceanläggning på Tala i Hallsberg och bokningssystemet har nu gett den spårbundna trafiken ytterligare en framtida utveckling. Fortsättningsvis kommer Hapio drifta, uppdatera och vidareutveckla bokningssystemet och även ha ett fortsatt nära samarbete tillsammans med Euro Maint Rail!

Offertförfrågan

Har du ett behov eller en idé? Då kan du börja med att kontakta mig.

Jonatan Viström

jonatan@hapio.se

076-863 31 17