Hapio Logo

Förbättringsåtgärder av vår bokningsrobot Hapio

31 mars 2021 - Bokningssystem

Vi har startat det nya året med att genomföra en mängd olika förbättringsåtgärder för Hapio, vår ”bokningsrobot”. Att löpande förbättra och addera nya funktioner gör att vi kan förekomma problem samt att minska uppstartskostnaden och tiden för våra nya kunder. 


Förutom prestanda och säkerhetsförbättringar så kommer vi även addera flertalet specifika funktioner bl.a. inom resursval, alltså hur Hapio fördelar tider på de olika bokningsbara resurserna som finns. En stor och påtaglig del som vi har arbetat med är en fullständig dokumentation av API:et, vilket kommer underlätta markant för andra utvecklare som väljer att arbeta med Hapio!

Författare

Anna