Hapio Logo

Nu påbörjar vi en förstudie för bokning av teaterlokaler i Värmland

18 oktober 2022 - Bokningssystem, Digitalisering

Tillsammans med vår kund kommer vi att plocka fram en digital prototyp som innefattar en hel bokningsprocess. Vi tittar på flera delar som kommer att beröras i processen. Bland annat hur bokningen ska fungera för kunder såväl som för personalen som ska administrera och sköta bokningarna.

De olika stegen i en förstudie

Förstudien börjar med att vi bokar in ett samtal med kunden, där vi får ett tillfälle att bilda förståelse för deras verksamhet och behov. Därefter tar vi fram en designskiss som vi tillsammans med en kravspecifikation presenterar för kunden. Kravspecifikationen berör bland annat delar som koncept, funktioner, användarupplevelse och målsättning.Vi går sedan igenom samtliga delar med kunden för att säkerställa att alla förväntningar har möts. 

När förstudien är slutförd kan vi påbörja utvecklingsarbetet. Detta är ett steg som vi tycker är extra spännande. Dels för att vi får gå från idé till verklighet men också för att vi tillsammans med kunden får skapa ett system som både kommer underlätta och förbättra deras verksamhet.

I alla Hapio-projekt arbetar vi nära våra kunder och går igenom verksamheten från grunden för att säkerställa att rätt insatser görs på rätt ställe. Detta upplägg som skapar förutsättningar för en genomtänkt och stabil slutprodukt, som dessutom enkelt kan kompletteras med ny funktionalitet när nya behov dyker upp. 

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete!

Författare

Jonatan