Hapio Logo

Ny lag om tillgänglighet för offentliga webbplatser

15 oktober 2019 - Digitalisering

Ny lag om tillgänglighet för offentliga webbplatser

Regeringen har beslutat att webbplatser och digitala tjänster som tillhandahålls av offentliga aktörer såsom statliga och kommunala myndigheter ska bli mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Lagen innehåller bestämmelser och krav på den tillgänglighet som finns på webbplatser inom den offentliga sektorn, vilket kommer innebära större krav på webbplatsens och de mobila applikationernas system och innehåll.

Tydligare krav

Lagen ska bidra till att all information och tjänster från samhället ska finnas tillgängligt för alla, oavsett funktionsnedsättning. Genom tydligare krav på hur den digitala servicen ska hanteras och synliggöras på webbplatsen, säkerställs det att så många som möjligt ska kunna nyttja och ta del av den information som finns tillgänglig. Detta ställer högre krav på den offentliga sektorn som måste ta hänsyn till den breda variation av användare som finns, som till exempelvis syn- och hörselskadade.

Vad betyder tillgänglighet på en webbplats?

Tillgänglighet betyder att alla människor på ett likvärdigt sätt ska kunna förstå, uppfatta, navigera och interagerar med webbplatsen precis som alla andra. Vilket innebär att alla människor, även de med en funktionsnedsättning, ska kunna använda, hantera och begripa den information som samhället erbjuder.

Lagen träder i kraft

Lagen och kraven om tillgänglighet börjar gälla den 23 september 2019 för nya webbplatser. Hemsidor som skapas efter detta datum måste uppfylla kraven direkt, medans befintliga webbplatser måste uppfylla kraven innan 23 september 2020. Tillsynsmyndigheter kommer övervaka så att den digitala servicen uppfyller kraven.

Författare

Anna