Hapio – det flexibla bokningssystemet som anpassas till dina behov

Bokningssystem. Det är ett ord som genast för tanken till branscher som hotell, frisörer och liknande. Och självklart stämmer det – det handlar för det mesta om att hantera just tidsbokningar av olika slag. Det är en grundläggande funktion som på något sätt ingår i alla bokningssystem. Men rätt utformat kan ett bokningssystem vara så mycket mer och göra nytta på många sätt som kanske inte är uppenbara från början.

Marknadsföringsverktyg som sparar tid och kraft

Rätt utnyttjat blir ett flexibelt och genomtänkt bokningssystem ett effektivt verktyg i ditt marknadsföringssystem. Hapio blir helt enkelt ett sätt att höja servicegraden och få dina kunder att känna sig extra väl omhändertagna och välkomnade av dig – samtidigt som din administrativa börda kan lättas avsevärt. Självklart har bokningssystemet också en viktig roll att fylla som internt stöd, inte minst i större företag för exempelvis uppbokning av konferenslokaler, tjänstefordon eller resor.

Naturlig merförsäljning

Vad det digitaliserade bokningssystemet framförallt ger dig är en direkt – och oftast mycket uppskattad – kontaktväg till dina kunder. När kunden väl är inne i Hapio är möjligheterna till merförsäljning mycket stora, utan att det upplevs som påträngande. Du kan använda data från bokningen till att tipsa om relevanta kringtjänster eller produkter och du kan visa omtanke med automatiska bekräftelser och påminnelser som skapar en positiv och trygg köpupplevelse. Detta kan systemet göra för dig både före, under och efter köpet – och inte minst i god tid före ett förmodat nästkommande bokningstillfälle, där insamlade data med tiden ger en allt större träffsäkerhet.

Kortaste vägen från idé till köpbeslut

Med ett digitalt bokningssystem som Hapio gör du det också enklare för kunden att fatta sitt köpbeslut, att agera direkt på en impuls. För visst är det lättare att klicka i några rutor på skärmen än att ringa för att kanske mötas av en upptagetsignal eller kömusik? Eller, som det fortfarande ser ut i många fall, att rent fysiskt ta sig till verkstaden, kliniken, körskolan, frisörsalongen, biografen, maskinuthyrningen eller vad det nu kan vara för att boka sin tjänst.

Minskad arbetsbörda frigör tid

Efter genomförd bokning kan många påföljande administrativa moment sedan automatiseras. Arbetsordrar kan skrivas ut eller distribueras via mejl eller sms, lagersaldon uppdateras, kringresurser bokas upp, material beställs, fakturor skapas och eventuella förskottsbetalningar inklusive kreditupplysningar kan genomföras. Allt detta innebär att du med hjälp av Hapio frigör tid som kan användas till att skapa intäkter istället för att generera kostnader. På köpet bygger du steg för steg upp unik kunskap om varje kunds behov, så att du lättare kan matcha dina erbjudanden individuellt framöver.

Flexibilitet med API

Att åstadkomma alla de kopplingar som behövs för att utveckla ett befintligt system med begränsade möjligheter kan dock bli både komplicerat och resurskrävande. Bättre då att börja bygga nytt på en flexibel och framtidssäker grund, som inte målar in dig i ett hörn.

Dessa tänkesätt var vägledande när vi tog fram vårt moduluppbyggda bokningssystem Hapio, där all kommunikation baseras på REST API-teknologi för att möjliggöra smidiga sammankopplingar av olika delsystem – inklusive ditt befintliga affärssystem.

Bygg ut efter behov

Tillsammans hittar vi en lämplig omfattning på ditt Hapiosystem, som sedan är redo för utbyggnad när behoven förändras.