Hapio Logo

Linn har klivit på vårt team!

5 juli 2022 - Bokningssystem

Med en bakgrund inom digital marknadsföring blir den naturliga frågan; vad gör och tillför en digital marknadsförare i ett bokningsprojekt? Jo, i de bokningsprojekt där vi arbetar mot slutkund och bokningen indirekt blir ett köp, såsom i projektet med Aqua Barn, kommer Linn vara delaktig i framförallt förstudien. I sådana projekt behövs nämligen kompetens utöver själva systemutvecklingen.

Man behöver tänka ett steg till för skapa en sömlös bokningsprocess för vår kunds kund samt kunna besvara frågeställningar såsom; hur kommer kunder att agera, vilka är egentligen kunderna och hur ska systemet marknadsföras? I många fall behöver kunden vägledning bortom utvecklingen för att systemet ska bli en lönsam investering.

Även om vår inriktning är teknik och utveckling, är det väldigt viktigt att vi har med oss mjuka värden in i systemet, och det är just där som Linn kommer bli en klippa!

Författare

Linn Engelmark