Hapio Logo

Nu är vi mer digitala än någonsin!

1 november 2021 - Digitalisering

2021 års upplaga av den årliga rapporten Svenskarna och Internet har just släppts. Där finns mycket matnyttig information – även för oss som i första hand är intresserade av bokningssystem och schemaläggningsprocesser över nätet.

Bland annat kan man utläsa ur rapporten att 9 av 10 använder internet dagligen. 2010 var motsvarande siffra knappt 2 av 3 – samhällsomvandlingen har alltså gått snabbt på den punkten.

Mer intressant är dock vad vi använder nätet till. För inte så länge sedan handlade det mest om informationssökande och nöjessurfande, men så ser det inte ut idag. Allt fler av oss har på senare tid i stor utsträckning börjat använda nätet i våra dagliga kontakter med både myndigheter, vårdgivare och handelsföretag. Vi deklarerar, tar emot post och fakturor, vi bokar läkarbesök, beställer hem medicin och köper tågbiljetter. Allt som den självklaraste sak i världen, och för många som första eller rentav enda alternativ.

Internet har alltså på allvar blivit det verktyg vi hela tiden hoppats att det skulle bli, och den här användningen fortsätter öka. Ökningstakten kommer dock förmodligen att avta en aning, eftersom så många redan har tagit det avgörande digitala steget. Snarare tror vi att tillämpningsområdena kommer att bli fler och fler framöver.

Själva har vi till exempel tagit fram bokningssystem för så vitt skilda användningar som simskolor och lastbilsparkeringar – områden som vi nu är fullt sysselsatta med att bredda och fördjupa. Att digitalisera dessa processer fullt ut hade varit svårt för tio år sedan. Utmaningarna hade varit många och tuffa. Såväl föräldrar som transportledare hade med stor sannolikhet då tyckt att det hade varit en både krånglig och onödig omväg. Tekniken var heller inte på plats i tillräcklig utsträckning, vare sig när det gäller kopplingar till ekonomisystem och tredjepartsprogram eller spridningen av smarta mobiler.

Idag är dock så gott som alla hinder för en fördjupad digital funktionalitet undanröjda. Tekniken bakom finns på plats och är beprövad. Samtidigt är det numera en överväldigande majoritet av användare i alla upptänkliga branscher – och snart även nästan alla åldrar – som både klarar av och föredrar att genomföra sina interaktioner online via sina smartphones.

Den stora bromsklossen hittar vi snarare ute hos företagen, som hittills inte vågat – många gånger baserat på otillräcklig kunskap om hur snabbt utvecklingen faktiskt har gått. Men det råder ingen tvekan om att eventuell oro för att det skulle vara för tidigt att ta det stora digitala steget är ogrundad. Nu är det hög tid att haka på framgångståget och börja underlätta livet både för kunderna och den egna administrationen. Det som idag är önskemål övergår snart i absoluta krav – och då gäller det att vara väl förberedd!

Författare

Jonatan